Храмина

Македонски автори

Бакшиш, брату, дај ми, дете ти се доби, дете бележито, летно с’нце в глава, а во градите мy jacнa месечина. Стравот е …

Храмина за задната корица на збирката напиша: Во овој кус век да се трага по корените е навидум бесмислено. Но, во овој …

Настаните во овој роман се целосна фикција — што не значи дека не можат да се случат. Со овој краток фрагментарен податок …

Револуција ЗА и/или револуција ПРОТИВ Сржта на романот не е политичка и авторот не пристапува кон политиката како основна тема, но политичката …