Храмина

Македонски автори

Јас никогаш не сум водел дневник, таков навик не се беше создал во мене – Б. Конески Вистинско жанровско збогатување на нашата …

„Писателите немаат свои градови, само градовите имаат свои писатели“ – О. Ќорвезироска Може ли една родена кумановка да пишува за Скопје? – …

Nātūra, -ae, f. (Declinatio prima) Природата сама по себе е книжевност. Прво, и веројатно најсложено, таа чувствува – скокот од смеа, дразнење …

На преминот од индивидуализација кон генерализација Не е тешко да се утврдат елементите со коишто се означува трагичното во македонскиот литературен збор …