Храмина

Македонски автори

Трилисна детелина – дали беа тоа  трите дела на Македонија? Моќта на литературата и на мигот И покрај тоа што националната литература …

Пофално слово како благодарност Постои нешто навистина големо и бесценето во личностите кои ја имаат способноста да се носители на парадоксот на …

Јас никогаш не сум водел дневник, таков навик не се беше создал во мене – Б. Конески Вистинско жанровско збогатување на нашата …

„Писателите немаат свои градови, само градовите имаат свои писатели“ – О. Ќорвезироска Може ли една родена кумановка да пишува за Скопје? – …