Храмина

Странски автори

Сите нешта треба да се проценуваат во времето и во просторот (?) – М. Крлежа Ова дело на Аврелиј, кое по многу …

Финансиска писменост Роберт Киосаки не е наставник во основно образование. Тој не е професор ниту во средно образование, ниту на факултет, а …

Индуктивниот пристап на Егзипери Малиот Принц е редок литературен примерок којшто своето место го наоѓа под капата на литературата за деца и …

Култ кон животната мудрост Мудар е човекот којшто има контрола над своите мисли и постапки. Мандино преку десетте древни свитоци на светот …