Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Јас никогаш не сум водел дневник, таков навик не се беше создал во мене …

Полската Артемида на боиште Многупати сме сведоци на улогата што ја зазема и на …

Нобеловецот со изострено чувство за својот народ  Постои еден непишан, а знаен податок којшто …

Јас никогаш не сум водел дневник, таков навик не се …

Полската Артемида на боиште Многупати сме сведоци на улогата што …

Нобеловецот со изострено чувство за својот народ  Постои еден непишан, …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

igor-stanojoski

„ДИССОМНИИ“

Како и во секоја битка во животот, така и кога битката за заспивање е загубена, треба да се стане и да се консолидираат силите пред новата битка.

Игор Станојоски