Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

„Писателите немаат свои градови, само градовите имаат свои писатели“ – О. Ќорвезироска Може ли …

Nātūra, -ae, f. (Declinatio prima) Природата сама по себе е книжевност. Прво, и веројатно …

На преминот од индивидуализација кон генерализација Не е тешко да се утврдат елементите со …

„Писателите немаат свои градови, само градовите имаат свои писатели“ – …

Nātūra, -ae, f. (Declinatio prima) Природата сама по себе е …

На преминот од индивидуализација кон генерализација Не е тешко да …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

stefan-milenkov

„СТРАВ“

Тие што не те сакале, не те ни заслужиле.

Стефан Миленков