Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Колку луѓе – толку светови Роман на годината за 2020 година – романот на …

И сите среќно си живееја до крајот на животот Одамна никој не верува во …

Роман што сам се пишува Суштината на романот што сам се пишува е во …

Колку луѓе – толку светови Роман на годината за 2020 …

И сите среќно си живееја до крајот на животот Одамна …

Роман што сам се пишува Суштината на романот што сам …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

igor-stanojoski

„ДИССОМНИИ“

Како и во секоја битка во животот, така и кога битката за заспивање е загубена, треба да се стане и да се консолидираат силите пред новата битка.

Игор Станојоски