Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

НАГРАДА „BOOKSTAR“ ЗА 2022 ГОДИНА Авторка е белоруската писателка Светлана Алексиевич, инаку добитничка и …

Кога ги читаме расказите на Живко Чинго честопати имаме впечаток дека присуствуваме на усно …

Првата ластовичка на постмодерната – Венко Андоновски Уште една во редот книжевни полемики: кој …

НАГРАДА „BOOKSTAR“ ЗА 2022 ГОДИНА Авторка е белоруската писателка Светлана …

Кога ги читаме расказите на Живко Чинго честопати имаме впечаток …

Првата ластовичка на постмодерната – Венко Андоновски Уште една во …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Џигабигубигуле

„САМО БОГ ПРОСТУВА“

Слободата, во принцип вклучува одговорност.

Анде Јанков