Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Трилисна детелина – дали беа тоа  трите дела на Македонија? Моќта на литературата и …

Пакистанската Мајка Тереза Во глобалното образование одамна стои отворена задачата да се израмни што …

Стилистичката равенка на Ана Парадоксално е, но сепак мошне уверливо: дневникот на 13-годишна Еврејка …

Трилисна детелина – дали беа тоа  трите дела на Македонија? …

Пакистанската Мајка Тереза Во глобалното образование одамна стои отворена задачата …

Стилистичката равенка на Ана Парадоксално е, но сепак мошне уверливо: …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

GOKO-ZDRAVESKI

 „ОТСЕЧКИ СТВАРНОСТ“

Зборувањето е извор на недоразбирања.

Ѓоко Здравески

GOKO-ZDRAVESKI

 „ОТСЕЧКИ СТВАРНОСТ“

Зборувањето е извор на недоразбирања.

Ѓоко Здравески