Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Кога ги читаме расказите на Живко Чинго честопати имаме впечаток дека присуствуваме на усно …

Првата ластовичка на постмодерната – Венко Андоновски Уште една во редот книжевни полемики: кој …

Далтебарам? И збор и бол. Во сон. Солев одлучува да не го започне својот …

Кога ги читаме расказите на Живко Чинго честопати имаме впечаток …

Првата ластовичка на постмодерната – Венко Андоновски Уште една во …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

stefan-milenkov

„СТРАВ“

Тие што не те сакале, не те ни заслужиле.

Стефан Миленков