Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Индуктивниот пристап на Егзипери Малиот Принц е редок литературен примерок којшто своето место го …

Култ кон животната мудрост Мудар е човекот којшто има контрола над своите мисли и …

Пофално слово како благодарност Постои нешто навистина големо и бесценето во личностите кои ја …

Индуктивниот пристап на Егзипери Малиот Принц е редок литературен примерок …

Култ кон животната мудрост Мудар е човекот којшто има контрола …

Пофално слово како благодарност Постои нешто навистина големо и бесценето …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

igor-stanojoski

„ДИССОМНИИ“

Како и во секоја битка во животот, така и кога битката за заспивање е загубена, треба да се стане и да се консолидираат силите пред новата битка.

Игор Станојоски