Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Колку луѓе – толку светови Роман на годината за 2020 година – романот на …

И сите среќно си живееја до крајот на животот Одамна никој не верува во …

Роман што сам се пишува Суштината на романот што сам се пишува е во …

Колку луѓе – толку светови Роман на годината за 2020 …

И сите среќно си живееја до крајот на животот Одамна …

Роман што сам се пишува Суштината на романот што сам …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

stefan-milenkov

„СТРАВ“

Тие што не те сакале, не те ни заслужиле.

Стефан Миленков