Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Кога ги читаме расказите на Живко Чинго честопати имаме впечаток дека присуствуваме на усно …

Првата ластовичка на постмодерната – Венко Андоновски Уште една во редот книжевни полемики: кој …

Далтебарам? И збор и бол. Во сон. Солев одлучува да не го започне својот …

Кога ги читаме расказите на Живко Чинго честопати имаме впечаток …

Првата ластовичка на постмодерната – Венко Андоновски Уште една во …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

igor-stanojoski

„ДИССОМНИИ“

Како и во секоја битка во животот, така и кога битката за заспивање е загубена, треба да се стане и да се консолидираат силите пред новата битка.

Игор Станојоски