Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Уметноста не треба да се лепи за животот, туку треба да сугерира повисока реалност. …

Нови согледувања Вистинскиот писател секогаш ги користи уметноста и својата дарба за да ги …

НАГРАДА „BOOKSTAR“ ЗА 2022 ГОДИНА Авторка е белоруската писателка Светлана Алексиевич, инаку добитничка и …

Уметноста не треба да се лепи за животот, туку треба …

Нови согледувања Вистинскиот писател секогаш ги користи уметноста и својата …

НАГРАДА „BOOKSTAR“ ЗА 2022 ГОДИНА Авторка е белоруската писателка Светлана …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

stefan-milenkov

„СТРАВ“

Тие што не те сакале, не те ни заслужиле.

Стефан Миленков