Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Бакшиш, брату, дај ми, дете ти се доби, дете бележито, летно с’нце в глава, …

Храмина за задната корица на збирката напиша: Во овој кус век да се трага …

Настаните во овој роман се целосна фикција — што не значи дека не можат …

Бакшиш, брату, дај ми, дете ти се доби, дете бележито, …

Храмина за задната корица на збирката напиша: Во овој кус …

Настаните во овој роман се целосна фикција — што не …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

stefan-milenkov

„СТРАВ“

Тие што не те сакале, не те ни заслужиле.

Стефан Миленков