Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Револуција ЗА и/или револуција ПРОТИВ Сржта на романот не е политичка и авторот не …

Фашизмот на Ролан Барт Фрлајќи светлина на жанровската литература, односно на крими-романот како литературен …

Црвот беше отелотворение на основните човечки стравови. Сигурно имате некаде прочитано дека само глупавите …

Револуција ЗА и/или револуција ПРОТИВ Сржта на романот не е …

Фашизмот на Ролан Барт Фрлајќи светлина на жанровската литература, односно …

Црвот беше отелотворение на основните човечки стравови. Сигурно имате некаде …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

igor-stanojoski

„ДИССОМНИИ“

Како и во секоја битка во животот, така и кога битката за заспивање е загубена, треба да се стане и да се консолидираат силите пред новата битка.

Игор Станојоски