Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Настаните во овој роман се целосна фикција — што не значи дека не можат …

Револуција ЗА и/или револуција ПРОТИВ Сржта на романот не е политичка и авторот не …

Фашизмот на Ролан Барт Фрлајќи светлина на жанровската литература, односно на крими-романот како литературен …

Настаните во овој роман се целосна фикција — што не …

Револуција ЗА и/или револуција ПРОТИВ Сржта на романот не е …

Фашизмот на Ролан Барт Фрлајќи светлина на жанровската литература, односно …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Џигабигубигуле

„САМО БОГ ПРОСТУВА“

Слободата, во принцип вклучува одговорност.

Анде Јанков