Храмина

Храмина - твоја куќа од зборови.

Храмина ━ твоја
куќа од зборови.

Чинот македонска преродба Македонската литература за деца се вбројува во низата показатели за развојното …

Зар и ти, сине Бруте? Горлив е фактот кој посочува дека предавството опстојува секаде …

Низ европскиот нишан Драмски текстови широко поставени во европски рамки чија тематска содржина е …

Чинот македонска преродба Македонската литература за деца се вбројува во …

Зар и ти, сине Бруте? Горлив е фактот кој посочува …

Низ европскиот нишан Драмски текстови широко поставени во европски рамки …

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

Храмина е твоја куќа од зборови и твоја книжевна утопија бидејќи во нејзината суштина лежи настојувањето преку книжевноста секаде да се живее како дома.

igor-stanojoski

„ДИССОМНИИ“

Како и во секоја битка во животот, така и кога битката за заспивање е загубена, треба да се стане и да се консолидираат силите пред новата битка.

Игор Станојоски